تبلیغات
Bad Girl - پروفایل
مــَــقــآمٍِ مـُِعَــظَمٍ تــَـنـبَلِی  , shaparaketanha2014
نــامــ:آیــدا
متخــلص:Bad girl
ســن:14
تاریــخ تولــد:1/1/1
شغــل:✔طـــــی کشـــیدَن پـــلــه هآی ترقـــی◠‿◠ ✔
محــل سکـــونــت:جــویــن{همــون سبزوار}
ورزش:کــاراتـ ـه {کمــربنــد زردمــــ
بهــترین دوسـتـامــ:فــاطــی•❤•فــرزانــه•❤•فــائزه•❤•
بهــترین دوســتای نــتی:سـایـنا بلـومـ•❤•Girl83
از غـذایی خوشمــ میاد:مــاکــارونــی〷◠‿◠〷
از غــذایی که بدمــ میاد:کلمــ  پلو✘هــویچ پخــته✘نخود فـرنگی✘بــادمجــون✘
از کلمــه ای بدمــ میاد:عـیزم یا عسیسم رو بجای عزیزمــ بگــن!!!
اخــلاقــامــ:از نظر بقــیه :

مــیــگـــــَــــن؛وروجـَـکـَــَـم✘

مــیگن;از چـِــشام شــِــیـْـطـَــنـَـتْ مــیـبــاره✘

مـیگن ;خـِــیـــلــــــــے حـــاضــِــر جـَــوابــــَــم✘

مـیگن ;زبـــــــــــون دارم ایـــن هــــــوا

میگن ;هـــَــمـــیــشـِــہ شـــادَم

میگن ;صـِــدا خـَـنـْـدِهـ هـــات هـَــمــیــشـِــگــیــِـه✘

میگن ;زلـــــــــــــــــــزلــــــــــه ام

✘ولــى✘لامَصــــبـــا هـَ‌مـَشـــــــــــــــون ظـــاهـِـــر بــینــَـن✘ْ

↚هــــیــشــكـــى نــِــمــیـــگـــِـہ;

چــِــرا چــِـشـــام ایـنـْـقــَــد غــَــــــــــم داره؟؟؟✔️

✔ امــا از نـظر خودمــ↓↓
تو جمــع هایی که تازه وارد میشمـــ خعلی خعلی خجالتی ام حرف نمیزنمــ
خــودمــ با کسی دوست نمیشم تا خودش بیاد اما اگه دوست بشم همیشه پشــتشم
عــاشق بچه هام کلا تو فامیل همیشه بچه ها با من بازی میکنن
عاشق هیجانم   از جیونات بدم میاد البته به جز خرگوش {خودم یکی دارم}
طبــق معــمول دردامو تنها بالشتم میدونه هــHeــه
در کل آدمه شوخی ام اما دلمــ از آدمـا ی دور و برم پره
یــک داداش دارم کلاس دومه کپی منه اونم شوخه اما خب سایز کوچیکش و پسره ش
آهنگ های رپ گوش میدم و تنها آهنگی که خعلی به دلم نشــست ایــنه:

دلم گرفته از خودم که ساده فرض میشدم

برای عبرت همه همیشه درس میشدم

دلم گرفته از تو که مدام زخم میزنی

شبیه درد میشیو خودت مشکل منی

دلم گرفته از همه از اتهام و هم همه

تمام درد ها غصه های آسمون رو شونمه

دلم گرفته از خدا گریه های بی صدا

که میشنوه صدا رو اما خوب صبوره این همه(دوبار)

♫♫♫♫♫♫

تو ارتباط آدما به زنجیر میرسم

به فرصت های عاشقی همیشه دیر میرسم

اختصاصی رسانه پاپ موزیک

تموم خنده هام شده یه طرح سرد کاغذی

که رو نقاب صورتم به تویر می کشم

دلم گرفته از همه از اتهام و هم همه

تمام درد ها غصه های آسمون رو شونمه

دلم گرفته از خدا گریه های بی صدا

که میشنوه صدا رو اما خوب صبوره این همه(دوبار)

خــــــــــب دیگه فضولی بســه

کل زنگیمو گفتم