تبلیغات
Bad Girl - درد.......

درد.......

سه شنبه 31 شهریور 1394 10:16 ب.ظ

نویسنده : miss aida♥ ♥


✘دَردهایِ مـَــرا
اگَر بِخواهی هَم نِمیتوانی بِخوانــی...!✘
✔️اینـــجا دَردهــــایِ مـَــرا
با خُودکارِ سِفیــد نِـوِشـــتِه اَند...!✔️

✘بایــد روزِگارَت ســـــیاه باشـَد کِـه
هـــــ َـمدَردِ"مـَــ ـن"باشـــــی...!

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●
دیدگاهها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 31 شهریور 1394 10:16 ب.ظ